• Niềm vui của mẹ khi một sự sống bắt đầu nẩy nở bên trong mình. Một trái tim nhỏ bé từng ngày cùng chung nhịp đập. Và cả những cái đạp để nhắc nhở rằng mẹ không bao giờ cô đơn

  • Mẹ luôn hiểu cả những điều con chưa nói

  • Con là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời trao tặng

  • Tim mẹ sâu muôn trượng mà dưới tận cùng con luôn tìm thấy sự bao dung